Trích yếu Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương
Số . ký hiệu 111/KH-UBND
Ngày ban hành 08/01/2016
Ngày có hiệu lực 08/01/2016
Loại văn bản Công văn
Tải tệp đính kèm Click vào đây để Tải về

Văn bản khác:
STTTrích yếuChuyên mụcNgày đăng
1 Luật tố cáo Văn bản pháp quy 13/12/2018 08:36:52 AM
2 Luật khiếu nại Văn bản pháp quy 13/12/2018 08:36:06 AM
3 Luật phòng, chống tham nhũng Văn bản pháp quy 13/12/2018 08:34:44 AM
4 Luật tiếp công dân Văn bản pháp quy 13/12/2018 08:32:36 AM
5 Về công tác dân số trong tình hình mới Văn bản pháp quy 30/11/2018 07:56:19 AM
6 Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới Văn bản pháp quy 30/11/2018 07:54:28 AM
7 QUY ĐỊNH GHI NHÃN THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC VÀ TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC Văn bản pháp quy 23/11/2018 02:09:43 PM
8 QUY ĐỊNH HỆ THỐNG BIỂU MẪU THỐNG KÊ Y TẾ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ Y TẾ TUYẾN TỈNH, HUYỆN VÀ XÃ Văn bản pháp quy 23/11/2018 02:08:43 PM
9 BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC Y TẾ DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH, LIÊN TỊCH BAN HÀNH Văn bản pháp quy 23/11/2018 02:07:32 PM
10 QUY ĐỊNH DANH MỤC THỰC PHẨM CHỨC NĂNG DÀNH CHO TRẺ EM DƯỚI 06 TUỔI THUỘC DIỆN KÊ KHAI GIÁ Văn bản pháp quy 23/11/2018 02:06:30 PM
11 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ LUẬT AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ Văn bản pháp quy 23/11/2018 02:05:37 PM
12 QUY ĐỊNH VIỆC THU HỒI VÀ XỬ LÝ THỰC PHẨM KHÔNG BẢO ĐẢM AN TOÀN THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ Văn bản pháp quy 23/11/2018 02:04:51 PM
13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 05/2017/TT-BYT ngày 14/04/2017 của Bộ Trưởng Bộ Y tế quy định đánh giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu tòan phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn Văn bản pháp quy 23/11/2018 02:02:23 PM
14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngooại trú Văn bản pháp quy 23/11/2018 02:00:17 PM
15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm Y tế Văn bản pháp quy 23/11/2018 01:58:33 PM
16 Ban hành Danh mục thuốc không kê đơn Văn bản pháp quy 23/11/2018 01:55:17 PM
17