ngày 3/12/2021:

07 giờ 30: Trực lãnh đạo Vũ Đức Phan Giám đốc 0904.246.737 Trực dịch Lê Thị Thơm Bác sỹ 0987.679.976 Trực xét nghiệm Nguyễn Thanh Nhàn Nhân viên 0963.576.786 Nguyễn Tuấn Anh Nhân viên 0978.162.675 Trực đội truy vết Tô Hoài Thu Nhân viên 0969.669.235 Nguyễn Thị Thanh Mai Nhân viên 0383.633.961 Trực xử lý môi trường Khổng Thế Lực Nhân viên 0982.479.858 Trực lái xe Trịnh Xuân Thao Lái xe 0919.283.999 Trực khu cách ly KS Vân Long Đỗ Thái Linh Nhân viên 0383.691.111

ngày 4/12/2021:

07 giờ 30: Trực lãnh đạo Đinh Minh Sơn Phó Giám đốc 0912.255.611 Trực dịch Lê Thị Thơm Bác sỹ 0987.679.976 Trực xét nghiệm Nguyễn Tuấn Anh Nhân viên 0978.162.675 Trần Thị Quỳnh Trang Nhân viên 0977.155.411 Trực đội truy vết Tô Hoài Thu Nhân viên 0969.669.235 Nguyễn Thị Thanh Mai Nhân viên 0383.633.961 Trực xử lý môi trường Khổng Thế Lực Nhân viên 0982.479.858 Trực lái xe Trịnh Xuân Thao Lái xe 0919.283.999 Trực khu cách ly KS Vân Long Đỗ Thái Linh Nhân viên 0383.691.111

ngày 5/12/2021:

07 giờ 30: Trực lãnh đạo Vũ Đức Phan Giám đốc 0904.246.737 Trực dịch Lê Thị Thơm Bác sỹ 0987.679.976 Trực xét nghiệm Nguyễn Thanh Nhàn Nhân viên 0963.576.786 Trần Thị Quỳnh Trang Nhân viên 0977.155.411 Trực đội truy vết Tô Hoài Thu Nhân viên 0969.669.235 Nguyễn Thị Thanh Mai Nhân viên 0383.633.961 Trực xử lý môi trường Khổng Thế Lực Nhân viên 0982.479.858 Trực lái xe Trịnh Xuân Thao Lái xe 0919.283.999 Trực khu cách ly KS Vân Long Đỗ Thái Linh Nhân viên 0383.691.111

 
Hôm nay: ngày 2/12/2021

07 giờ 30: Trực lãnh đạo Đinh Minh Sơn Phó Giám đốc 0912.255.611 Trực dịch Lê Thị Thơm Bác sỹ 0987.679.976 Trực xét nghiệm Nguyễn Thanh Nhàn Nhân viên 0963.576.786 Trần Thị Quỳnh Trang Nhân viên 0977.155.411 Trực đội truy vết Tô Hoài Thu Nhân viên 0969.669.235 Nguyễn Thị Thanh Mai Nhân viên 0383.633.961 Trực xử lý môi trường Khổng Thế Lực Nhân viên 0982.479.858 Trực lái xe Trịnh Xuân Thao Lái xe 0919.283.999 Trực khu cách ly KS Vân Long Đỗ Thái Linh Nhân viên 0383.691.111


LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM Y TẾ CẨM PHẢ