ngày 25/11/2020:

01 giờ 00: Trực phòng chống dịch Covid-19 Lãnh đạo: GĐ Vũ Đức Phan SĐT 0904246737; Chuyên môn: BS Phạm Thị Thuỷ KSDB SĐT: 0918612598; Xét nghiệm: Nguyễn Tuấn Anh SĐT 0978162675; Lái xe: Trịnh Xuân Thao SĐT 0919283999 Trực khu cách ly Vân Long: Đỗ Thái Linh SĐT 0383691111; Trực khu cách ly Việt Hoàng: BS Khổng Thế Lực SĐT: 0982479858

ngày 26/11/2020:

01 giờ 00: Trực phòng chống dịch Covid-19 Lãnh đạo: PGĐ Vũ Thị Thu Hương SĐT 0912857280; Chuyên môn: Tô Hoài Thu KSDB SĐT: 0969669235;Xét nghiệm: Trần Thị Quỳnh Trang SĐT 0977155411; Lái xe: Trịnh Xuân Thao SĐT 0919283999; Trực khu cách ly Vân Long: Đỗ Thái Linh SĐT 0383691111; Trực khu cách ly Việt Hoàng: BS Khổng Thế Lực SĐT: 0982479858

ngày 27/11/2020:

01 giờ 00: Trực phòng chống dịch Covid-19 Lãnh đạo: PGĐ Đinh Minh Sơn SĐT 0912255611; Chuyên môn: BS Lê Thị Thơm SĐT 0987679976; Xét nghiệm: Nguyễn Tuấn Anh SĐT 0978162675; Lái xe: Trịnh Xuân Thao SĐT 0919283999 Trực khu cách ly Vân Long: Đỗ Thái Linh SĐT 0383691111; Trực khu cách ly Việt Hoàng: BS Khổng Thế Lực SĐT: 0982479858

ngày 28/11/2020:

01 giờ 00: Trực phòng chống dịch Covid-19 Lãnh đạo: GĐ Vũ Đức Phan SĐT 0904246737; Chuyên môn: BS Nguyễn Thị Cúc KSDB SĐT: 0346894688; Xét nghiệm: Trần Thị Quỳnh Trang SĐT 0977155411; Lái xe: Trịnh Xuân Thao SĐT 0919283999; Trực khu cách ly Vân Long: Đỗ Thái Linh SĐT 0383691111; Trực khu cách ly Việt Hoàng: BS Khổng Thế Lực SĐT: 0982479858

ngày 29/11/2020:

01 giờ 00: Trực phòng chống dịch Covid-19 Lãnh đạo: PGĐ Vũ Thị Thu Hương SĐT 0912857280 ; Chuyên môn: BS Phạm Thị Thuỷ KSDB SĐT: 0918612598; Xét nghiệm: Nguyễn Tuấn Anh SĐT 0978162675; Lái xe; Trịnh Xuân Thao SĐT 0919283999 Trực khu cách ly Vân Long: Đỗ Thái Linh SĐT 0383691111; Trực khu cách ly Việt Hoàng: BS Khổng Thế Lực SĐT: 0982479858

 
Hôm nay: ngày 24/11/2020

01 giờ 00: Trực phòng chống dịch Covid-19 Lãnh đạo: PGĐ Đinh Minh Sơn SĐT 0912255611; Chuyên môn: BS Nguyễn Thị Cúc KSDB SĐT: 0346894688; Xét nghiệm: Trần Thị Quỳnh Trang SĐT 0977155411; Lái xe: Trịnh Xuân Thao SĐT 0919283999 Trực khu cách ly Vân Long: Đỗ Thái Linh SĐT 0383691111; Trực khu cách ly Việt Hoàng: BS Khổng Thế Lực SĐT: 0982479858


LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM Y TẾ CẨM PHẢ