ngày 6/4/2020:

01 giờ 00: Bs Khổng Thế Lực khoa YTCC trực khu cách ly SĐT 0982479858

07 giờ 30: Trực phòng chống dịch Covid-19 Lãnh đạo: GĐ Vũ Đức Phan SĐT 0904246737; Chuyên môn: Tô Hoài Thu KSDB SĐT: 0969669235; Trần Thị Quỳnh Trang XN SĐT 0977155411 (hoặc Nguyễn Tuấn Anh XN SĐT: 0978162675); Lái xe: Trịnh Xuân Thao SĐT: 0919283999

 
Hôm nay: ngày 5/4/2020

01 giờ 00: Bs Khổng Thế Lực khoa YTCC trực khu cách ly SĐT 0982479858

07 giờ 30: Trực phòng chống dịch Covid-19 Lãnh đạo: PGĐ Vũ Thị Thu Hương SĐT 0912580091; Chuyên môn: BS Nguyễn Thị Cúc KSDB SĐT: 0346894688; Trần Thị Quỳnh Trang XN SĐT 0977155411 (hoặc Nguyễn Tuấn Anh XN SĐT: 0978162675); Lái xe: Trịnh Xuân Thao SĐT: 0919283999


LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM Y TẾ CẨM PHẢ