ngày 29/9/2022:

01 giờ 00: Trực lãnh đạo Vũ Thị Thu Hương Phó Giám đốc 0912.857.280 Trực xử lý môi trường Vũ Duy Tuấn Nhân viên 0987.032.995 Trực lái xe Trịnh Xuân Thao Lái xe 0919.283.999 Trực dịch Đỗ Thái Linh Y sĩ 0383.691.111

ngày 30/9/2022:

01 giờ 00: Trực lãnh đạo Đinh Minh Sơn Phó Giám đốc 0912.255.611 Trực xử lý môi trường Khổng Thế Lực Bác sỹ 0982.479.858 Trực lái xe Trịnh Xuân Thao Lái xe 0919.283.999 Trực dịch Đỗ Thái Linh Y sĩ 0383.691.111

ngày 1/10/2022:

01 giờ 00: Trực lãnh đạo Vũ Đức Phan Giám đốc 0904.246.737 Trực xử lý môi trường Nguyễn Tuấn Anh Nhân viên 0978.162.675 Trực lái xe Trịnh Xuân Thao Lái xe 0919.283.999 Trực dịch Lê Thị Thơm Bác sỹ 0987.679.976

ngày 2/10/2022:

01 giờ 00: Trực lãnh đạo Vũ Thị Thu Hương Phó Giám đốc 0912.857.280 Trực xử lý môi trường Vũ Duy Tuấn Nhân viên 0987.032.995 Trực lái xe Trịnh Xuân Thao Lái xe 0919.283.999 Trực dịch Đỗ Thị Quỳnh Anh Bác sỹ 0357.996.779

 
Hôm nay: ngày 28/9/2022

01 giờ 00: Trực lãnh đạo Vũ Đức Phan Giám đốc 0904.246.737 Trực xử lý môi trường Nguyễn Tuấn Anh Nhân viên 0978.162.675 Trực lái xe Trịnh Xuân Thao Lái xe 0919.283.999 Trực dịch Tô Hoài Thu Y sĩ 0969.669.235


LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM Y TẾ CẨM PHẢ