ngày 21/1/2021:

01 giờ 00: Trực phòng chống dịch Covid-19 Lãnh đạo: GĐ Vũ Đức Phan SĐT 0904246737; Chuyên môn: BS Lê Thị Thơm SĐT 098 7679976;Xét nghiệm: Nguyễn Thanh Nhàn SDT:0963576786; Trực xử lý môi trường: Vũ Duy Tuấn Sđt: 0987032995; Lái xe: Trịnh Xuân Thao SĐT 0919283999; Trực khu cách ly Vân Long: Nguyễn Tuấn Anh SĐT 0978162675; Trực khu cách ly Việt Hoàng: Phạm Việt Hùng Sđt: 0369438115.

ngày 22/1/2021:

01 giờ 00: Trực phòng chống dịch Covid-19 Lãnh đạo: PGĐ Vũ Thị Thu Hương SĐT 0912857280; Chuyên môn: BS Nguyễn Thị Cúc KSDB SĐT: 0346894688; Xét nghiệm: Trần Thị Quỳnh Trang SĐT 0977155411;Trực xử lý môi trường: Vũ Duy Tuấn Sđt: 0987032995; Lái xe: Trịnh Xuân Thao SĐT 0919283999; Trực khu cách ly Vân Long: Nguyễn Tuấn Anh SĐT 0978162675; Trực khu cách ly Việt Hoàng: Phạm Việt Hùng Sđt: 0369438115.

ngày 23/1/2021:

01 giờ 00: Trực phòng chống dịch Covid-19 Lãnh đạo: PGĐ Đinh Minh Sơn SĐT 0912255611; Chuyên môn: BS Phạm Thị Thuỷ KSDB SĐT:0918612598; Xét nghiệm: Nguyễn Thanh Nhàn SDT:0963576786; Trực xử lý môi trường: Vũ Duy Tuấn Sđt: 0987032995; Lái xe: Trịnh Xuân Thao SĐT 0919283999; Trực khu cách ly Vân Long: Nguyễn Tuấn Anh SĐT 0978162675; Trực khu cách ly Việt Hoàng: Phạm Việt Hùng Sđt: 0369438115.

ngày 24/1/2021:

01 giờ 00: Trực phòng chống dịch Covid-19 Lãnh đạo: GĐ Vũ Đức Phan SĐT 0904246737; Chuyên môn: BS Lê Thị Thơm SĐT 0987679976;Xét nghiệm: Trần Thị Quỳnh Trang SĐT 0977155411; Trực xử lý môi trường: Vũ Duy Tuấn Sđt: 0987032995; Lái xe: Trịnh Xuân Thao SĐT 0919283999; Trực khu cách ly Vân Long: Nguyễn Tuấn Anh SĐT 0978162675; Trực khu cách ly Việt Hoàng: Phạm Việt Hùng Sđt: 0369438115.

 
Hôm nay: ngày 20/1/2021

01 giờ 00: Trực phòng chống dịch Covid-19 Lãnh đạo: PGĐ Đinh Minh Sơn SĐT 0912255611; Chuyên môn: BS Nguyễn Thị Cúc KSDB SĐT: 0346894688; Xét nghiệm: Trần Thị Quỳnh Trang SĐT 0977155411; Trực xử lý môi trường: Vũ Duy Tuấn Sđt: 0987032995; Lái xe: Trịnh Xuân Thao SĐT 0919283999; Trực khu cách ly Vân Long: Nguyễn Tuấn Anh SĐT 0978162675; Trực khu cách ly Việt Hoàng: Phạm Việt Hùng Sđt: 0369438115.

08 giờ 00: PGĐ Đinh Minh Sơn tham gia đoàn giám sát PCD tại các khu cách ly trên địa bàn thành phố Cẩm Phả

15 giờ 00: Đ/c Giám đốc tham dự họp về công tác an ninh an toàn phòng chống dịch Covid-19 tại SVĐ Cẩm Phả


LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM Y TẾ CẨM PHẢ