ngày 3/6/2020:

07 giờ 00: Trực phòng chống dịch Covid-19 Lãnh đạo: PGĐ Đinh Minh Sơn SĐT 0912255611; Chuyên môn: Tô Hoài Thu SĐT: 0969669235; Trực khu cách ly Vân Long: Đỗ Thái Linh SĐT 0383691111

ngày 4/6/2020:

07 giờ 00: Trực phòng chống dịch Covid-19 Lãnh đạo: GĐ Vũ Đức Phan SĐT 0904246737; Chuyên môn: BS Lê Thị Thơm SĐT 0987679976; Trực khu cách ly Vân Long: Đỗ Thái Linh SĐT 0383691111

ngày 5/6/2020:

07 giờ 00: Trực phòng chống dịch Covid-19 Lãnh đạo: PGĐ Đinh Minh Sơn SĐT 0912255611; Chuyên môn: BS Nguyễn Thị Thanh Mai KSDB SĐT: 0383633961; Trực khu cách ly Vân Long: Đỗ Thái Linh SĐT 0383691111

08 giờ 00: Đ/c Giám đốc tham dự hội nghị Tim mạch tỉnh Quảng Ninh

ngày 6/6/2020:

07 giờ 00: Trực phòng chống dịch Covid-19 Lãnh đạo: GĐ Vũ Đức Phan SĐT 0904246737; Chuyên môn: Tô Hoài Thu KSDB SĐT: 0969669235; Trực khu cách ly Vân Long: Đỗ Thái Linh SĐT 0383691111

ngày 7/6/2020:

07 giờ 00: Trực phòng chống dịch Covid-19 Lãnh đạo: PGĐ Đinh Minh Sơn SĐT 0912255611; Chuyên môn: BS Phạm Thị Thuỷ KSDB SĐT: 0918612598; Trực khu cách ly Vân Long: Đỗ Thái Linh SĐT 0383691111

 
Hôm nay: ngày 2/6/2020

KỶ NIỆM NGÀY BÁC HỒ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC (5/6/1911-5/6/2020)


07 giờ 00: Trực phòng chống dịch Covid-19 Lãnh đạo: GĐ Vũ Đức Phan SĐT 0904246737; Chuyên môn: BS Phạm Thị Thuỷ KSDB SĐT: 0918612598; Trực khu cách ly Vân Long: Đỗ Thái Linh SĐT 0383691111


LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM Y TẾ CẨM PHẢ