ngày 7/2/2023:

07 giờ 30: Trực lãnh đạo Đinh Minh Sơn P.Giám đốc 0912.255.611 Trực xử lý môi trường Đỗ Thái Linh Y sĩ 0383.691.111 Trực lái xe Trịnh Xuân Thao Lái xe 0919.283.999 Trực dịch Nguyễn Thị Cúc Bác sỹ 0348.894.688

ngày 8/2/2023:

07 giờ 30: Trực lãnh đạo Vũ Đức Phan Giám đốc 0904.246.737 Trực xử lý môi trường Vũ Duy Tuấn Nhân viên 0987.032.995 Trực lái xe Trịnh Xuân Thao Lái xe 0919.283.999 Trực dịch Tô Hoài Thu Y sĩ 0969.669.235

ngày 9/2/2023:

07 giờ 30: Trực lãnh đạo Đinh Minh Sơn P.Giám đốc 0912.255.611 Trực xử lý môi trường Nguyễn Tuấn Anh Nhân viên 0978.162.675 Trực lái xe Trịnh Xuân Thao Lái xe 0919.283.999 Trực dịch Đỗ Thái Linh Y sĩ 0383.691.111

ngày 10/2/2023:

07 giờ 30: Trực lãnh đạo Vũ Đức Phan Giám đốc 0904.246.737 Trực xử lý môi trường Khổng Thế Lực Bác sỹ 0982.479.858 Trực lái xe Trịnh Xuân Thao Lái xe 0919.283.999 Trực dịch Đỗ Thái Linh Y sĩ 0383.691.111

ngày 11/2/2023:

07 giờ 30: Trực lãnh đạo Đinh Minh Sơn P.Giám đốc 0912.255.611 Trực xử lý môi trường Vũ Duy Tuấn Nhân viên 0987.032.995 Trực lái xe Trịnh Xuân Thao Lái xe 0919.283.999 Trực dịch Lê Thị Thơm Bác sỹ 0987.679.976

ngày 12/2/2023:

07 giờ 30: Trực lãnh đạo Vũ Đức Phan Giám đốc 0904.246.737 Trực xử lý môi trường Nguyễn Tuấn Anh Nhân viên 0978.162.675 Trực lái xe Trịnh Xuân Thao Lái xe 0919.283.999 Trực dịch Đỗ Thị Quỳnh Anh Bác sỹ 0357.996.779

 
Hôm nay: ngày 6/2/2023

07 giờ 30: Trực lãnh đạo Vũ Đức Phan Giám đốc 0904.246.737 Trực xử lý môi trường Nguyễn Tuấn Anh Nhân viên 0978.162.675 Trực lái xe Trịnh Xuân Thao Lái xe 0919.283.999 Trực dịch Tô Phương Anh Bác sỹ 0974.925.657


LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM Y TẾ CẨM PHẢ