ngày 23/9/2023:

07 giờ 30: Trực lãnh đạo Vũ Đức Phan Giám đốc 0904.246.737 Trực dịch Lê Thị Thơm Bác sỹ 0987.679.976 Trực xử lý môi trường Phạm Việt Hùng Nhân viên 0369.438.115 Trực lái xe Trịnh Xuân Thao – SĐT: 0919.283.999

ngày 24/9/2023:

07 giờ 30: Trực lãnh đạo Đinh Minh Sơn P.Giám đốc 0912.255.611 Trực dịch Đỗ Thị Quỳnh Anh Bác sỹ 0901.573.744 Trực xử lý môi trường Đỗ Thái Linh Y sĩ 0383.691.111 Trực lái xe Trịnh Xuân Thao – SĐT: 0919.283.999

 
Hôm nay: ngày 22/9/2023

07 giờ 30: Trực lãnh đạo Đinh Minh Sơn P.Giám đốc 0912.255.611 Trực dịch Đỗ Thái Linh Y sĩ 0383.691.111 Trực xử lý môi trường Khổng Thế Lực Bác sỹ 0982.479.858 Trực lái xe Trịnh Xuân Thao – SĐT: 0919.283.999


LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM Y TẾ CẨM PHẢ