Số/ Ký hiệu:
Trích yếu:
STTSố/Ký hiệuTrích yếu
1 Số: 80/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
2 08/2022/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
3 04/2019/QĐ-TTg V/v thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm
4 407/QD-TTg Phê duyệt Đề án tổ chức truyên thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản qui phạm pháp luật giao đoạn 2022-2027
5 105/2021/NĐ-CP Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng chống ma túy
6 73/2021/QH14 Luật Phòng, chống Ma túy
7 02/2022/TT-BYT Thông tư quy định giá dịch vụ xét nghiệm Sars-Cov-2
8 125/2021/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới
9 Nghị định 116/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy
10 18/2021/TT-BLĐTBXH Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng
11 117/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
12 05/2021/TT-BYT Quy định về thực hiện Dân chủ trong hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập
13 72/2020/QH14 Luật Bảo vệ môi trường
14 71/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống nhiễm vi rút gây ra Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)
15 67/2020/QH14 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính
16 130/2020/NĐ-CP Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
17 59/2019/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
18 36/2018/QH14 Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018
19 01/2020/TT-VPCP Thông tư Quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ
20 08/2020/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động
21 65/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc Hội
22 63/2020/QH14 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
23 61/2020/QH14 Luật Đầu tư
24 60/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
25 59/2020/QH/14 Luật Doanh nghiệp
123
   NỔI BẬT
Phòng ngừa cong vẹo cột sống ở lứa tuổi học sinh
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ V/v mời chào giá Gói thầu: In tờ rơi tuyên truyền, biểu mẫu phục vụ triển khai dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Trung tâm Y tế TPCẩm Phả năm 2024.
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ V/v mời chào giá Gói thầu: In bạt- maket, băng rôn, phục vụ triển khai dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Trung tâm Y tế thành phố Cẩm Phả năm 2024.
THÔNG BÁO CHÀO GIÁ May trang phục cho CBVC, người lao động năm 2024
Phòng chống đuối nước cho học sinh trong dịp nghỉ hè
Tầm quan trọng của việc khám sức khoẻ định kỳ cho người cao tuổi
   ĐANG ONLINE
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ CẨM PHẢ
Chịu trách nhiệm chính: Vũ Đức Phan - Giám đốc Trung tâm
Cơ quan chủ quản: Sở Y tế Tỉnh Quảng Ninh
Giấy phép xuất bản: Số 86/GPTTĐT-STTTT ngày 19/10/2022 của Sở Thông tin truyền thông
Địa chỉ: Số 445 đường Trần Phú, Cẩm Trung, Cẩm Phả. Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.862.285 / Fax: 02033.862.048
Email: vanthu.ttyttpcp@gmail.com