Chức năng nhiệm vụ phòng Dân số


Trưởng phòng: Vũ Thị Vân
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0983.625.137

II.Chức năng nhiệm vụ của Phòng dân số - Truyền thông & giáo dục sức khoẻ:

 1. Thực hiện nhiệm vụ công tác Dân số theo Hướng dẫn 1789/HD-SYT ngày 31/7/2018 của Sở Y tế Quảng Ninh Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Phòng Dân số thuộc Trung tâm Y tế thành phố và thực hiện hoạt động công tác dân số cấp xã thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố;
 • Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm Y tế tham mưu với cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch về công tác dân số và phát triển giai đoạn, hàng năm theo chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, của Sở Y tế và phù hợp với tình hình thực tế địa phương.
 • Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm Y tế ban hành các văn bản triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật, truyền thông giáo dục về dân số và phát triển trên địa bàn thành phố.
 • Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động, phổ biến các chính sách về dân số và phát triển đến các tổ chức, cá nhân, nhân dân trên địa bàn.
 • Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các hoạt động về dân số và phát triển được triển khai tại địa phương; phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật cung cấp dịch vụ về dân số - kế hoạch hóa gia đình.
 • Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ dân số xã, phường và cộng tác viên thôn, khu phố.
 • Triển khai thực hiện các dự án dân số và phát triển trên địa bàn, khi được cấp thẩm quyền phê duyệt.
 • Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo chuyên ngành dân số trên địa bàn thành phố; hỗ trợ vận hành kho dữ liệu điện tử về dân số - KHHGĐ tại các Trạm Y tế, các biểu mẫu, sổ, phiếu của cộng tác viên thôn, khu phố theo quy định.

2.Đối với công tác truyền thông và GDSK:

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị xây dựng kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe, tháng, quí, năm chú trọng hình thức phối hợp với các chương trình y tế mục tiêu và các dự án.

 1. Thực hiện việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực y tế; các Luật, Bộ Luật, các văn bản quy phạm pháp luật đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động theo quy định.
 2. Chịu trách nhiệm phối hợp, tổ chức thực hiện, hướng dẫn nghiệp vụ truyền thông giáo dục sức khỏe về y tế dự phòng; Phòng chống HIV/AIDS; phòng chống các bệnh xã hội, An toàn vệ sinh thực phẩm; Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Dân số - KHHGĐ, và các dịch vụ y tế theo quy định pháp luật triển khai tại đơn vị và trên địa bàn thành phố.
 1. Phối hợp với các khoa, phòng, trạm y tế thực hiện tư vấn sức khỏe cho người dân trên địa bàn; hướng dẫn nghiệp vụ tư vấn sức khỏe đối với các cơ sở y tế tuyến dưới.

Cử cán bộ tham gia, phối hợp với các khoa, phòng, trạm y tế thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc phân công.

 

 

   NỔI BẬT
THƯ MỜI Về việc báo giá dịch vụ tư vấn gói thầu In bạt- maket, băng rôn, phục vụ triển khai dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Trung tâm Y tế thành phố Cẩm Phả
THƯ MỜI Về việc báo giá dịch vụ tư vấn gói thầu In bạt- maket, băng rôn, phục vụ triển khai dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Trung tâm Y tế thành phố Cẩm Phả
Tăng cường truyền thông nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ DỰ PHÒNG BỆNH DẠI SAU PHƠI NHIỄM
Phòng chống tai nạn đuối nước
CÁC BIỆN PHÁP DỰ PHÒNG BỆNH DẠI
   ĐANG ONLINE
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ CẨM PHẢ
Chịu trách nhiệm chính: Vũ Đức Phan - Giám đốc Trung tâm
Cơ quan chủ quản: Sở Y tế Tỉnh Quảng Ninh
Giấy phép xuất bản: Số 86/GPTTĐT-STTTT ngày 19/10/2022 của Sở Thông tin truyền thông
Địa chỉ: Số 445 đường Trần Phú, Cẩm Trung, Cẩm Phả. Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.862.285 / Fax: 02033.862.048
Email: vanthu.ttyttpcp@gmail.com