Trang chủ > Tổ chức bộ máy

TỔ CHỨC BỘ MÁY TẠI TRUNG TÂM Y TẾ CẨM PHẢ

           1. Tổ chức bộ máy của Trung tâm Y tế thành phố Cẩm       Phả có Giám Đốc và 2 Phó Giám Đốc:

2. Các khoa phòng chức năng gồm:
a) Phòng Hành chính - Tổng hợp, Truyền thông giáo dục sức khỏe
b) Khoa Kiểm soát dịch, bệnh, HIV/AIDS
c) Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm và Xét nghiệm
d) Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản
e) Khoa Y tế công cộng
f) Cơ sở điều trị Methadone

3. Kinh phí hoạt động 
- Từ ngân sách sự nghiệp Y tế
- Từ các nguồn khác

4. Nhiệm vụ của từng khoa, phòng tại trung tâm Y tế Cẩm Phả
A. Phòng Hành chính - Tổng họp, Truyền thông giáo dục sức khỏe:
- Xây dựng Tổ chức thực hiện nhiệm vụ hành chính, quản trị, phục vụ cho hoạt động của trung tâm;
Quản lý tài chính, tài sản, thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn, hoạt dộng của trung tâm và chịu trách nhiệm thanh, quyết toán theo quy định của Pháp luật;
Quản lý công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của Pháp luật;
Thực hiện tổng hợp, thống kê, báo cáo các hoạt động của trung tâm theo quy định;
Thực hiện việc tuyên truyền các đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực Y tế;
Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và hướng dẫn nghiệp vụ truyền thông giáo dục sức khỏe về Y tế dự phòng; phòng chống HIV/AIDS; an toàn vệ sinh thực phẩm; chăm sóc sức khỏe sinh sản trên địa bàn;
Thực hiện tư vấn sức khỏe cho người dân và hướng dẫn nghiệp vụ tư vấn sức khỏe đối với các cơ sở Y tế trên địa bàn.

B. Khoa Kiểm soát dịch, bệnh, HIV/AIDS:
Thực hiện giám sát thường xuyên và quản lý chặt chẽ diễn biến tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch, bệnh xã hội, HIV/AIDS trên địa bàn; tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch, bệnh trên địa ban;
Tổ chức điều tra định kỳ tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch, bệnh xã hội, HIV/AIDS tại cơ sở Y tế và tại cộng đồng trên địa bàn;
Tổ chức triển khai hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, hướng dẫn quản lý, chắm sóc người hiểm HIV tại gia đình và cộng đồng; phối hợp với các bệnh viện trên địa bàn trong quản lý công tác tiều trị HIV/AIDS;
Quản lý chặt chẽ các ổ dịch cũ, phát hiện kịp thời ổ dịch mới; tiến hành các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật để ngăn chặn dịch phát sinh, lây lan;
Tổng hợp số liệu, lập bản đồ, biểu đồ các loại bệnh dịch, bệnh xã hội, HIV/AIDS tại địa bàn;
Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Y tế Quốc gia, các dự án về Y tế dự phòng, phòng, chống bệnh xã hội, HIV/AIDS trên địa bàn;

C. Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm và Xét nghiệm
An toàn vệ sinh thực phầm:
Hướng dẫn thực hiện các quy định của Pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm và phổ biến dinh dưỡng cộng đồng cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn;
- Giám sát việc thực hiện các điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh goanh thực phẩm trên địa bàn;
- Thực hiện kiểm tra an toàn vệ sinh thực phầm đối với các cơ sở dịch vụ ăn uông, thức ăn đường phố, các cơ sở sản xuất thực phẩm trên địa bàn; điều tra và triển khai các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm theo quy định;
Phối hợp thực hiện các hoạt động về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm;
- Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Y tế Quốc gia, các dự án liên quan về an toàn vệ sinh 
thực phẩm trên địa bàn;
Xét nghiệm:
Thực hiện các xét nghiệm cơ bản phục vụ cho công tác chuyên môn của Trung tâm và Y tế tuyến xã, phường; lấy mẫu vầ bảo quản mẫu xét nghiệm gửi tuyến trên theo quy định;
- Phối hợp với khoa Cận lâm sàng của các Bệnh viện trên địa bàn để triển khai các xét nghiệm phục vụ kịp thời công tác chuyên môn;
Tổ chức thực hiện các dịch vụ xét nghiệm thuộc lĩnh vực theo quy định của cấp có thẩm quyền.

D. Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản:
- Quản lý các chỉ số về chăm sóc sức khỏe sinh sản và đánh giá thực trạng sức khoẻo sinh sản trên địa bàn;
- Giám sát và hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật đối với Y tế tuyến xã, phường thực hiện theo hướng dẫn chuẩn quốc gia về dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản;
- Cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, phòng chống nhiễm khuẩn đường sinh sản;
- Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Y tế Quốc gia, các dự án về chắm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em trên địa bàn;
E. Khoa Y tế công cộng:
Chịu trách nhiện hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về: Y tế lao động, Y tế học đương, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống nhiễm độc hóa chất bảo vệ thực vật; xây dựng, sửa chữa và sử dụng các công trình vệ sinh; biện pháp xử lý các chất thải trên địa bàn;
Giám sát vệ sinh ngoàn nước sinh hoạt, điều kiện môi trường lao động, điều kiện môi trường trường học; tổng hợp, theo dõi, đánh giá chất lượng và hiện quả thực hiện các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định về chuyên môn kỹ thuật đối với các cơ sở, cơ quan, tổ chức trên địa bàn;
Phối hợp với các cơ quan chức năng, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn trong việc xây dựng làng văm hóa sức khỏe, mô hình cộng đồng an toàn, phòng, chống tai nan thương tích;
Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Y tế Quốc gia, các dự án về sức khỏe môi trường, lao động, trường học, phòng chống tai nạn thương tích và phòng chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn;
E. Phòng Dân số - KHHGĐ:
- Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm Y tế tham mưu với cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch về công tác dân số và phát triển giai đoạn, hàng năm theo chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, của Sở Y tế và phù hợp với tình hình thực tế địa phương.
- Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm Y tế ban hành các văn bản triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật, truyền thông giáo dục về dân số và phát triển trên địa bàn thành phố.
- Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động, phổ biến các chính sách về dân số và phát triển đến các tổ chức, cá nhân, nhân dân trên địa bàn.
- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các hoạt động về dân số và phát triển được triển khai tại địa phương; phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật cung cấp dịch vụ về dân số - kế hoạch hóa gia đình.
- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ dân số xã, phường và cộng tác viên thôn, khu phố.

 

 

 

 
 
 
 

 Các tin liên quan:
  TỔ CHỨC BỘ MÁY TẠI TRUNG TÂM Y TẾ CẨM PHẢ
   NỔI BẬT
Trung tâm Y tế thành phố Cẩm Phả tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Dân số Thế giới 11/7/2019
TRUYỀN THÔNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN-KHHGĐ
HƯỞNG ỨNG NGÀY VI CHẤT DINH DƯỠNG 1/6/2019
TĂNG CƯỜNG THỰC THI LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ VÀ HƯỞNG ỨNG NGÀY THẾ GIỚI KHÔNG THUỐC LÁ 31/5/2019
HƯỞNG ỨNG NGÀY KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM NĂM 2019
TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC DÂN SỐ - KHHGĐ TẠI HỘ GIA ĐÌNH
   ĐANG ONLINE
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ CẨM PHẢ
Cơ quan chủ quản: TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ CẨM PHẢ
ttytcampha.vn - Phiên bản thử nghiệm
Chịu trách nhiệm chính:
Địa chỉ: Số 371 đường Trần Phú, Cẩm Thành, Cẩm Phả. Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.285 / Fax: 0333.862.048
Email: ttyttpcp.syt@quangninh.gov.vn